Harlem Shake

Restaurant

100 W 124thSt,
New York, NY 10027

harlemshakenyc.com